Документи


Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения 2023
Формуляр за регистриране на сигнал ЗЗЛПСПОИН 2023
Вътрешни правила ЗЗЛПСПОИН 2023
Седмично разписание ЦСОП гр.Мъглиж 2022-2023г. 2022
Годишен план ЦСОП 2022-2023г. 2022
Годишен план и график логопед 2022-2023г. 2022
Годишен план и график арттерапевт 2022-2023г. 2022
Учебен план ЦСОП гр.Мъглиж 2021 - 2022г. 2022
Училищен учебен план ОУ Хр.Ботев гр.Мъглиж 2022
Училищен учебен план ОУ Св.СВ.Кирил и Методий с.Ръжена 2022
Училищен учебен план ОУ СВ.Св.Кирил и Методий гр.Николаево 2022
Училищен учебен план ОУ Д-р Петър Берон с. Овощник 2022
Училищен учебен план СУ Хр.Смирненски гр.Гурково VIII - IX клас 2021
Училищен учебен планСУ хр.Смирненски гр.Гурково X клас 2021
Училищен учебен план ОУ Хр.Ботев гр.Мъглиж I-VII клас 2021
Учебен план ЦСОП гр.Мъглиж 2021 - 2022г. 2021
Годишен план и график арттерапевт 2021
Годишен план и график на логопеда 2021
Дневен режим ЦСОП гр.Мъглиж 2021
Седмично разписание ЦСОП гр.Мъглиж 2021
Годишен план ЦСОП гр.Мъглиж 2021-2022г. 2021
Стратегия за развитие ЦСОП гр.Мъглиж 2021
Правилник за вътрешния трудов ред към ЦСОП гр.Мъглиж 2021
Правилник за вътрешния ред в общежитие към ЦСОП гр.Мъглиж 2021
План за контрол на пропусквателния режим в ЦСОП гр.Мъглиж 2021
Етичен кодекс ЦСОП гр.Мъглиж 2021
Разписание на часовете в следобеден блок 2020-2021г. 2020
Седмично разписание първи срок 2020-2021г. 2020
Училищен учебен план СУ Христо Смирненски гр.Гурково 2020
Училищен учебен план ОУ Христо Ботев гр. Мъглиж 2020
Учебен план ЦСОП 2020-2021г. 2020
План логопед 2020-2021г. 2020
План арт-терапевт 2020-2021г. 2020
Дневен режим ЦСОП 2020-2021г. 2020
Годишен план ЦСОП 2020-2021г. 2020
Правила за отпускане на стипендии 2019
ГОДИШЕН ПЛАН за учебната 2019/2020 година 2019
Седмично разписание 2019/2020 2019
Училищен учебен план на ОУ "Христо Ботев" гр. Мъглиж 4 клас и СУ "Христо Смирненски" гр. Гурково 10 клас. 2019
ГОДИШЕН ПЛАН за учебната 2018/2019 година 2018
Седмично разписание 2018
Училищен учебен план на ОУ "Христо Ботев" гр. Мъглиж 2018
Училищен учебен план на СУ "Христо Смирненски" гр. Гурково 2018
Дневен режим за учебна 2017/2018 година 2017
ГОДИШЕН ПЛАН за учебната 2017/2018 година 2017
Седмична програма 2016
ГОДИШЕН ПЛАН за учебната 2016/2017 година 2016
Училищен учебен план за I клас 2016
Училищен учебен план за V клас 2016