История на училището


ЦСОП гр. Мъглиж е открит през септември 1958 г като Училище за глухи деца. Под ръководството на амбициозния , млад и току-що дипломиран в СУ „Климент Охридски“ гр.София директор Тодор Загаров и ентусиазирания млад учителски колектив учебните занятия започват в една стара мъглижка къща,а за общежитие се пригаждат стаите на старото квартално училище. Едновременно с учебната дейност и непрестанните грижи за здравето и живота на децата ръководството предприема редица мерки за превръщане на училището в истински дом – интернат.От деветте стаи на старото квартално училище се стига до 44 помещения : просторни класни стаи,спални помещения,физкултурен салон,трапезария, игротека, дърводелска работилница,кабинети за рехабилитация на слуха и говора и др. В тези първи години училището дължи много на учителите ветерани Иван Лесов и Митьо Стефанов.Сериозни заслуги от първите години имат и служителите: Христо Капсъзов – счетоводител, Невена Сакъиванова – гл. Готвач, Рашо Владев,Мария Владимирова,Стефка Костова,Неделчо Мартев и др.Отначало училището разполага само с дефектолозите Богдана Попова и Димитров.В продължение на няколко години след обучение получават права на сурдопедагози Радка Балабанова, Иванка Енчева, Бонка Петкова, Тодор Милков,Мария Минтова, Иван Бакоев, Николай Манев, а впоследствие Недка Стрешкова, Данка Зангочева,Райчо Рашков, Йовка Нончева,Димитър Мусилов, Минчо Герганов, Тонка Пеева и др.Всички работят в училището до пенсионирането си.Обикнали работат с глухите деца по- късно се преквалифицират Ана Капитанова, Васко Минчев,Диана Теберова,Александър Теберов,Руска Георгиева,Златка Армейкова, Диана Каралийска, Станка Мермеклиева, Людмил Цветков, Димитринка Цветкова, Даниела Димитрова, Христина Грунова, Антонина Момчилова, Валя Филипова, Снежана Коджаманова, Мария Димитрова, Анита Иванова, Божидар Аврамов, Красимира Койчева, Цветлинка Петкова, Марин Грозев и др. В помощ на класната и учебно – възпитателна и корекционна работа са слухово – речевите кабинети , завеждани от Н. Манев, Т.Пеева и Ж.Милкова. През 1988г отваря врати ново общежитие.До учебния сектор се извисява красива четириетажна сграда с всички удобства.Разполага с 36 спални помещения с по три легла и собствен санитарен възел, просторна трапезария,голяма актова зала,лекарски кабинет,компютърна зала,игротека за забавления и гледане на телевизия , перален сектор, складови помещения и др.Общежитието е с локално парно отопление.Прекрасната сграда се поддържа в безупречен вид с помощта на персонала и много спонсори. Директори след г-н Загаров са Н.Стрешкова, Л.Цветков, Д.Панайотова, Д.Станчева и в момента г-жа Д. Станкова. Много отговорни и добри служители в помощ на ръководствата са Пенка Стоянова – счетоводител, Руска Иванова - ЗАТС, Венета Хаджиева, Виолета Чалъкова, Мирена Янева, Аделина Делева, Господинка Тенчева, Бонка Иванова,Таня Берберова,Донка Острешева,Костадин Кучков, Петър Петров и др. През 1995 – 1996 учебна година училището се обособява като база за обучение и практика на студенти от Тракийския университет гр.Стара Загора. Със Заповед № РД 14 – 243/17.07.2007г на Министъра на МОН училището получава името на българския възрожденец Петър Берон и официално наименованието му е Помощно училище интернат „Д-р Петър Берон“.В училището се обучават ученици с множество увреждания. Със ЗАПОВЕД № РД-14-252 от 20 юли 2017 г. на министъра наобразованието и науката е преобразувано Помощно училище-интернат „Д-р Петър Берон“ –гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора,в Център за специална образователна подкрепа – гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора. Сега работят 11 специални педагози и 5 души обслужващ персонал.Всички педагогически кадри имат необходимата квалификация.Работатa им е изключително трудна, отговорна , но и много благородна.