ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА ПРЕДЛАГА


Обучение:


Професионално обучение:


Професионална квалификация:


Приемът в ЦСОП се осъществява по следния начин:

Родителите заявяват желанието си децата им да бъдат обследвани от Ресурсен Център – Стара Загора, чрез подаване на писмено Заявление. Екипът обследва учениците и взема решение, което е съобразено с техните индивидуални възможности и потребности. При решение на екипа за обучение в ЦСОП, се издава Становище, с което конкретният ученик се насочва за обучение в ЦСОП.