Бюджет


Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2024г. 2024
Информация за изпълнение на бюджета на ЦСОП към 30.06.2024г. 2024
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2024г. 2024
Информация за изпълнение на бюджета на ЦСОП към 31.03.2024г. 2024
Бюджет 2024г. 2024
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2023г. 2023
Информация за изпълнение на бюджета на ЦСОП към 31.12.2023г. 2023
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2023г. 2023
Бюджет 2023г. 2023
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023г. 2023
Информация за изпълнение на бюджета на ЦСОП към 30.06.2022г. 2023
Система за финансово управление и контрол. 2023
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023г. 2023
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022г. 2022
Информация за изпълнение на бюджета на ЦСОП към 31.12.2022г. 2022
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022г. 2022
Информация за изпълнение на бюджета на ЦСОП към 30.09.2022г. 2022
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022г. 2022
Информация за изпълнение на бюджета на ЦСОП към 30.06.2022г. 2022
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022г. 2022
Информация за изпълнение на бюджета на ЦСОП към 31.03.2022г. 2022
Бюджет 2022 2022
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021г. 2021
Информация за изпълнение на бюджета на ЦСОП към 31.12.2021г. 2021
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021г. 2021
Информация за изпълнение на бюджета на ЦСОП към 30.09.2021г. 2021
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021г. 2021
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021г. 2021
Информация за изпълнение на бюджета на ЦСОП към 30.06.2021г. 2021
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021г. 2021
Информация за изпълнение на бюджета на ЦСОП към 31.03.2021г. 2021
Бюджет 2021 2021
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020г. 2020
Информация за изпълнение на бюджета на ЦСОП към 31.12.2020г. 2020
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020г. 2020
Информация за изпълнение на бюджета на ЦСОП към 30.09.2020г. 2020
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г. 2020
Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2020г. 2020
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020г. 2020
Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2020г. 2020
Бюджет за 2020г. 2020
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019г. 2019
Информация за изпълнение на бюджета на ЦСОП към 31.12.2019г. 2019
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019г. - част I 2019
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019г. - част II 2019
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019г. 2019
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019г. - част I 2019
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019г. - част II 2019
Бюджет за 2019г. 2019
Протокол №17 Общо събрание 2019г. 2019
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018г. - част I 2018
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018г. - част II 2018
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018г. - част III 2018
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018г. - част I 2018
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018г. - част II 2018
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018г. - част I 2018
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018г. - част II 2018
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018г. - част I 2018
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018г. - част II 2018
Бюджет за 2018г. 2018
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017 2018
Бюджет за 2017г. 2017
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 2017
Касов отчет към 30.09.2016г. 2016
Бюджет за 2016г. 2016