Екип


Директор - Жасмина Милкова

Образование: висше, магистър „Дефектология, Методика на логопедичната работа“, “Специална педагогика“ IV ПКС(специална педагогика)


Логопед, слухово – речеви рехабилитатор - Снежана Коджаманова

Образование: висше, магистър „НУП“, “Олигофренопедагогика“, „Специална педагогика“ IV ПКС( специална педагогика )


Арт терапевт и старши учител ЦОУД – Иван Барев

Образование: висше, магистър „История и география“ V ПКСРъководители на паралелки:


Станка Мермеклиева – старши учител на ДУИ

Образование: висше, магистър „ПУП“, “НУП“, “Сурдопедагогика“ III ПКС


Радостинка Александрова – учител на ДУИ

Образование: висше, магистър „Теология“, „НУП“, “Психология“ IV ПКС(специална педагогика)


Валя Филипова – главен учител на ДУИ

Образование: висше, магистър „КАТТ“, „Сурдопедагогика“, СРР, НУП IV ПКС(специална педагогика)


Милена Стойчева – старши учител на ДУИ, практическо обучение

Образование: висше, магистър „Безопасност на храните“, „Специална педагогика“ III ПКС (специална педагогика)


Марин Грозев - старши възпитател в общежитие

Образование: висше, магистър „Транспорт и енергетика“, „Олигофренопедагогика“, „Специална педагогика“ IV ПКС(специална педагогика)Непедагогически персонал:


Главен счетоводител: Аделина Делева


Помощник възпитател: Венета Хаджиева


Готвач: Виолета Стоянова


Хигиенист: Мирена Янева