История на ЦСОП


Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) гр.Мъглиж е открит през септември 1958 г като Училище за глухи деца. Под ръководството на амбициозния, млад и току-що дипломиран в СУ „Климент Охридски“ гр.София директор Тодор Загаров и ентусиазирания млад учителски колектив учебните занятия започват в една стара мъглижка къща, а за общежитие се пригаждат стаите на старото квартално училище.
Едновременно с учебната дейност и непрестанните грижи за здравето и живота на децата ръководството предприема редица мерки за превръщане на училището в истински дом – интернат. От деветте стаи на старото квартално училище се стига до 44 помещения: просторни класни стаи, спални помещения, физкултурен салон, трапезария, игротека, дърводелска работилница, кабинети за рехабилитация на слуха и говора и др.
През 1988г отваря врати ново общежитие. До учебния сектор се извисява красива четириетажна сграда с всички удобства. Разполага с 36 спални помещения с по три легла и собствен санитарен възел, просторна трапезария, голяма актова зала, лекарски кабинет, компютърна зала, игротека за забавления и гледане на телевизия, перален сектор, складови помещения и др. Общежитието е с локално парно отопление. Прекрасната сграда се поддържа в безупречен вид с помощта на персонала и много спонсори.
Директори след г-н Загаров са Н.Стрешкова, Л.Цветков, Д.Панайотова, Д.Станчева, Д.Станкова и в момента г-жа Ж.Милкова.
През 1995 – 1996 учебна година училището се обособява като база за обучение и практика на студенти от Тракийски университет гр.Стара Загора. Със Заповед № РД 14 – 243/17.07.2007г на Министъра на МОН училището получава името на българския възрожденец Петър Берон и официално наименованието му е Помощно училище интернат „Д-р Петър Берон“. На 20 юли 2017 год. със Заповед № РД – 14 – 270 на министъра на образованието и науката К. Вълчев, публикувана в Държавен вестник , бр.61/28.07.2017 г., Помощно училище интернат „Д-р Петър Берон“. се преобразува в Център за специална образователна подкрепа, гр.Мъглиж.
В ЦСОП се обучават ученици с множество увреждания. Сега работят 8 специални педагози и 4 души обслужващ персонал. Всички педагогически кадри имат необходимата квалификация. Работатa им е изключително трудна, отговорна, но и много благородна.