Защита на личните данни


Ред за даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

Политика за прозрачност

  • Политика за прозрачност при обработване на личните данни на работници, служители. Изтегли(pdf)
  • Политика за прозрачност при обработване на личните данни на ученици и родителите, настойниците, попечителите. Изтегли(pdf)
  • Политика за прозрачност при обработване на личните данни на граждани, чужденци и лица без гражданство. Изтегли(pdf)
  • Политика за прозрачност при обработване на личните данни на дарители. Изтегли(pdf)
  • Политика за прозрачност при обработване на личните данни на кандидати за работа. Изтегли(pdf)
  • Политика за прозрачност при обработване на личните данни на контрагенти. Изтегли(pdf)

Ред за упражняване на правата на физическите лица като субекти на лични данни